Sevgi ve ışıkla yazan kalemler...
Sevgi Parıltısı
Niver LazogluNiver Lazoglu

Tek bir kelime...

06 Haziran 2013, Perşembe - 17:33
Yaş ata ata yol alışın öğretilerinde, ders alıyorum notum duvara asılı...
Hayatın mezuniyeti zor sanırım...
Yaşam ezber boza dursun,  öğretenlerime hayranlığım, saygı çemberinde, dize gelişinde..
İzliyorum olup biteni...
Zekanın işlevini hayata adepte edişinde, geri kalmışlığımın göz aça, dudak uçuklatında...
Bir olmak, bir olmanın saki duruşunda...
Boşa gün devirmişliğin, yaşla değil, duruşla ilintisinde, güneşi taşıyanın yaş devirmemişin, hızlı yükselişinde...
Örnek gösterilecek, evrenin uyanış öyküsünde...
Efkardan değil, sevinçten sarhoşum, ayık şişe devirişinde...
Özde bir oluşun, dilde zekayı yansıtan halka halka yayılışında...
Sınırını çizene değil, sınırsızlığında özgür haykırışın şarkı türkü lirik coşkunun halay çekişinde...
Göz doluyor, duygunun asileştiren baş kaldırısında, oturulan ağaç gölgesinde...
Sil baştanım, bildiğim bilgiçliğin hiçliğinde...
Gençliğin büyük öğretisinde...
Dilden gönülden dökülen tek bir kelime...
TEŞEKKÜRLER....