Sevgi ve ışıkla yazan kalemler...
Yaşamın İçinden
Süleyman OrakçıoğluSüleyman Orakçıoğlu

Mutluluk rakamsal irdelendi...

20 Nisan 2012, Cuma - 16:24
Barem Research' un Türkiye bölümünün gerçeklestirdiği  dünya ölceğinde yapilan global arastırmanın sonucları ekonomiye iliskin karamsar beklentilerin  'mutluluk' duygusunu azaltmadığını ortaya koyuyor.
WİN\\GİA Global mutluluk barometresi araştırmasına göre kisilere. mutlu veya mutsuz olup olmadıkları sorulduğunda Global Net Mutluluk puanının yüzde  40 olduğu görülüyor. Bunun  anlamı mutlu olanların mutsuz olanlardan yuzde 40 daha fazla oldugu. Arastırma 58 ulkede (58.913 kisi ile gorusulerek) dunya nüfusunun büyük çoğunluğunu kapsıyacak şekilde gerçekleştirilmiş

Barem Research' ında üyesi bulunduğu  WİN/GİA bağımsız araştırma grubu  tarafından 1977 yılıdan  bu yana yapılan araştırma başlangıçtan beri çoğunlukla ekonomiye ilişkin beklentiler üzerinde yoğunlaşırken bu yıl 'mutluluk' ile ilgili bir bölümüde araştırma konusu içine dahil etti.  Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç mutluluk ekonomik umut tarafından destekleniyor, olmasına rağmen, çoğu zaman ekonomik karamsarlığa boyun eğmeyi reddediyor. Araştırmaya göre ekonomik karamsarlığa rağmen Avrupa ulkelerinin genellikle mutlular arasında yer alıyor.Çalışmada ekonomik olarak büyüme ve gelisme dönemini yasıyan bircok ülkede verilen yoğun mücadeleye bağlı olarak çok sayıda,  mutsuz borey yaratıldığını gösteriyor. Burada özellikle dikkat çeken konu ekonomik anlamda büyüme  rekorları kıran Çin de mutluluk puanı olan 25 dünya ortalamasının yaklaşık yarısı kadar. Diğer yandan. ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan  Avrupa sınırları icindeki İspanya nin net mutluluk puanı 55 gibi dünya ortalamasının üzerinde bir rakkama karşılık geliyor burada belkide toplum bilimciler ve psikologlara iş düşüyor. Mutlu olmak aynı zamanda kültür ve iklime bağlı olabilir mi... 
Dünya genelinde görüşülen kişilerin yüzde 53"ü kendini mutlu hissettiğini belirtirken, yüzde 13 ü de ne mutlu, ne mutsuz olduğunu, yanıt vermeyenlerin yüzdenin geri kalan kısmını oluşturmuş.
Sonuçlara göre kişileri sahip oldukları para miktarından daha çok yaşadıkları toplum içindeki göreceli statünün mutlu ettiği görülüyor.

Öte yandan dikkat çeken diğer bir konu herhangi bir dine mensup olmadığını söyleyen kişilerin, dini inancı olanlara kıyasla daha az mutlu olduğunu gösteriyor. Diğer bir deyişle inançlı olmak daha mutlu hissettiyor.

Bir diğer çarpıcı sonuç, net mutluluk puanı Kuzey Amerika için 31 iken Batı Avrupa nın genelinde 50,  ekonomik açıdan umutsuz
olan İspanya da ise 55 , Afrika icin bu oran 66, Latin Amerika da ise 63 burada tekrar külltür ve mutluluk iliykisi dikkat cekiyor.
Türkiye açısından  olaya bakıldığında Çin gibi büyüme gösteren ekonomilerde olduğu gibi net mutluluk puanı dünya ortalamasının altında olmakla birlikte global ekonomi liginde basamakları hızla tırmandığından yoğun mücadele veren bireylerin mutsuzulk katsayısını artırdığını görüyoruz.