Sevgi ve ışıkla yazan kalemler...
Yaşamın İçinden
Süleyman OrakçıoğluSüleyman Orakçıoğlu

Kredilerde selektif davranmak

21 Mayıs 2011, Cumartesi - 13:43
İç piyasanın talep tarafındaki yoğunluğu MB tarafından son 4 aydır sürekli munzam karşılıkların arttırılmasına rağmen hız kesmedi. Son munzam karşılık artırımıyla birlikte piyasadan yaklaşık 45 milyar Tl çekilmiş olacak,MB son kararda uyarıları dikkate alarak döviz mevduata da munzam artışa gitti ve böylece bankaların nakit ihtiyacını karşılayabilmek gayesiyle dövizde satıcı olmalarını engelledi.Ekonomik olarak şu anda en büyük tehlike MB nin munzam karşılıkları 4 kez arttırmasına rağmen cari açığın önlenemez yükselişi.Şubat ayı cari açığı 6.1 milyar $ ve yıllık olarak 55 milyar $ ile tarihi rekor kırılmış durumda.Şu anda MB nin odaklandığı konu kredi maliyetlerini artırarak talebi kısmak ve cari açığı azaltmak fakat burada dikkatlerden kaçan konu kredi maliyetlerinin arttırılması cari açık üzerinde olumsuz etkisi olmayan sektörleride başta imalat ,perakende ve ihracatçıyı olumsuz etkiliyeceğidir.
 
Kredi artış hızı ilk çeyrekte hız kesmedi 3 aylık artış oranı yaklaşık % 35 civarında.Bankalar artan maliyetleri kendi aralarındaki yoğun rekabetden ötürü kredilere limitli olarak yansıtıyor.Diğer taraftan tüketim tarafındaki artışın mevduat faizlerindeki rekor düşüşün tasarrufa ağır basmasına neden olduğundan talep artışı hız kesmiyor başka değişle tassaruf cazibesini kaybettiğinden kişiler bankada mevduat tutmaktansa tüketime yöneliyor.
 
Burada alınması gereken en önemli tedbir kredilerde selektif davranılmalı özellikle tüketim malı ithalatı ile ilgili kredilerde nispi maliyet artışları yansıtılırken, üretim ve ihracat da kullanılan kredilerde maliyet mümkün oldukça düşük tutulmalı.
 
Tüm bu makro gelişmelere bağlı olarak 2011 yılı için beklenen cari açık milli gelirin % 8 i seviyelerine ulaşmaktadır ve son derece tehlikelidir, ivedi önlem olarak enerji ithalatına muhtaç bir ekonomi makro politikasını değiştirip iç tüketim ağırlıklı büyümeden ihracata dayanan büyüme modeline geçilmeli.,ihracatçının rekabet gücünü arttıracak şekilde değerli TL den kaçınılmalı ihracatçı ve yerli üretici desteklenerek rekabet gücü arttırılmalıdır, sonuç olarak ekonominin ekseni ithalatdan ihracata dayalı büyüme modeline kaydırılmalıdır.