Sevgi ve ışıkla yazan kalemler...
Yaşamın İçinden
Süleyman OrakçıoğluSüleyman Orakçıoğlu

İyimserlik artıyor...

23 Ocak 2012, Pazartesi - 17:05
Barem Research,yeni bir yıla girerken ,WIN/GIA ‘Global Umut ve Umutsuzluk Barometresi’nin Türkiye halkasını gerçekleştirdi. Araştırma dünyanın 2012 yılındaki ekonomik refaha ilişkin umutlarının düşüş trendinde olduğunu gösteriyor.Sonuçlar karamsarlığın Avrupa ve Kuzey Amerika da,dünyanın diğer bölgelerine göre,daha derin olduğunu doğruluyor.

50 ülkede(45.000 den fazla görüşme ile), dünya nüfüsünün büyük çoğunluğunu kapsayan uluslar arası araştırma ,Barem Research ünde üyesi bulunduğu dünyanın en geniş bağımsız araştırma ağı WIN/GIA tarafından gerçekleştirildi.1977 de Dr.George Gallup tarafından başlatılan ve her yıl yurutulen geleneksel bir araştırmadır ,sözkonusu çalışmaya göre bu yıl son 34 yılın en karamsar yıllarından biri oldu.

‘Global Umut ve Umutsuzluk Barometresi’ne göre:bugün dünyanın %30 u 2012 yılı ekonomisine umutla bakarken,%34 luk bir kesim 2011 den daha kötü bir yıl bekliyor geriye kalan %27 lik kesim ekonomik durumun 2011 ile aynı olacağı görüşündeyken yaklaşık % 8 lik kesim bu soruya yanıt vermedi.

Araştırma sonuçları, Avrupa’nın karamsarlıkta başı çektiğini,onu Kuzey Amerika’nın izlediğini gösteriyor.Diğer bölgelerin çoğunda, özellikle de Çin’de ekonomik iyimserliğin sürdüğü görülmekte.

Net Ekonomik İyimserlik Puanı=İyimserlerin oranı (%)-Karamsarların Oranı(%) şeklinde hesaplanıyor.

Fransa -80 net ekonomik iyimserlik puanı ile en karamsar ülke iken, Nijerya +80 puan ile en iyimser ülke.Diğer ülkeler bu değerler arasında yer alıyor,örneğin ABD -21 net ekonomik iyimserlik puanına sahipken ,Çin +21 puanda.

Barem Research’ün Türkiye halkasını gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre,Türkiye ,geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında daha iyimser,net ekonomik iyimserlik puanı -1 (iyimserler %24, karamsarlar %25).Kalan %46 lık kesim ekonomik durumun geçtiğimiz yıl ile aynı kalacağını düşünüyor.% 5lik kesim bu soruya yanıt vermedi.

Turkiye,3 Asya(Azerbaycan,Pakistan ve Irak),2 Afrika (Kamerun ve Nijerya),bir Latin Amerika (Kolombiya) ve 3 Avrupa İzlanda,Romanya;Makedonya) ülkesi ile birlikte  geçtiğimiz yıla göre daha iyimser olan ilk  10 ülke arasında yer almakta.

Geçen yıla göre daha karamsar olan 10 ülkeye bakıldığında ise,bunların 9 unun Avrupa’da(Avusturya,Belçika,İsveç,Almanya,Bosna,Danimarka,İsviçre,Finlandiya ve Rusya) geriye kalan tek ülkenin ise Latin Amerika’da(Peru) yeraldığı görülüyor.

Araştırma sonucuna göre Avrupa da ezici bir çoğunluk karamsarken ekonomik duruma yaklaşım ABD de Avrupa ya göre nispeten daha az olmakla birlikte yine karamsar.Bununla birlikte, Asya ve Afrika ülkelerinin 2012 de ekonomik duruma ilişkin iyimser oldukları görülüyor.Global arştırmalar artık sadece Avrupa&Amerika merkezli olmaktansa doğru bakış açısı ile dünyanın nüfüs ve Pazar potansiyeli olarak Asya ve Afrika bölgelerini de kapsamakta ve dikkate değer sonuçlar göze çarpmaktadır.
Ekonomik mutlulukların yaşanacağı günler ve haftalar dileklerimle...