Sevgi ve ışıkla yazan kalemler...
Yaşamın İçinden
Süleyman OrakçıoğluSüleyman Orakçıoğlu

İhracat Kalkanı Güçlendirilmeli

10 Mayıs 2011, Salı - 18:03
Genel olarak Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak butçe gerçekleşmeleri, enflasyon ve faiz oranlarındaki tarihi rekorlar gibi birçok ekonomik veriler olumlu tablo çizmekle birlikte, cari açıktaki 2010 yılı 48 milyar dolar gibi bir rakam ve artışın bu yılın ocak ve şubat ayında da ciddi biçimde yükselmesi bizleri kaygılandırmakta. Cari açıktaki en büyük dengesizlik Türkiye nin net ithalatçı konumunda olduğu petrol ve doğalgaz ithalatından kaynaklanmakta, toplam enerji ithalatımız 40-45 milyar dolar aralığında gerçekleşmektedir.

Son aylarda kuzey Afrika ve ortadoğuyu etkisi altına alan halk ayaklanmaları Tunus ile başlayıp Mısır ardından Libya derken, Ürdün, Fas, Cezayir, Bahreyn, İran ve hatta Sudi Arabistanı bile etkisi altına alabileceği sinyallerini vermekte.Sözkonusu bölge Dünya petrol rezervlerinin yarıya yakınını içermekte ve buradaki istikrarsızlık petrol fiyatlarını son 2.5 yılın en yüksek seviyesine çıkarmaya yetti.Olayın etkilerini anlamak açısından bölgede çok küçük bir ülke ve kayda değer bir petrol üretimi olmayan Umman sultanlığına bile olayların sıçraması, sözkonusu ülke kıyıları tüm petrol deniz yoluna kıyı olup petrol taşıyan tankerlerin çoğu oradan geçtiğinden o bile istikrarsızlığı artırmaktadır yani diğer bir değişle bölgedeki petrol ihracatçısı olmayan ülkeler bile konu üzerinde hassas denge oluşturmaktadır.

Petrol fiyatlarındaki her 10$ lık artışın cari işlemler dengesizliğimizi 4 milyar dolar artıracağı hesaplanmakta, 2010 yılında ortalama petrol ithalatımız varil fiyatımız 75-80 $ aralığında iken fiyatın 110 $ a oturması 2011 yılı cari açığına 10-12 milyar dolarlık ek yük getirecektir.

Türkiye açısından ortaya çıkabilecek global enerji krizinin cari açık üzerindeki etkilerini azaltabilmek için ihracatçıya en üst seviyede destek verilmeli.Petrol faturasının olumsuz etkilerini azaltmak ancak ihracat artışıyla mümkün olabilecektir.Merkez bankasının aldığı son kararlarla birlikte kurların şu anda geldiği seviye ancak 2-3 ay içinde ithalatı frenliyeci etkide bulunabilecektir.özellikle tüketim malı ithalatı üzerinde nispi bir düşüş görülebilecek ve bu durum kısmen dış ticaret açığını azaltmaya yararken , İhracatçıya verilecek ek teşvik tedbirleriyle sözkonusu 10-12 milyar dolarlık petrol faturasının cari açık üzerindeki olumsuz etkisi hafifletilebilecektir.